ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಿಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮುದಿಗೊಂಡ ಇವರ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಎರೇಸೀಮೆಯವರು.

Share This
%d bloggers like this: