ಸಂಪಾದಕ: ಟಿ. ಆರ್. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ

ಚೆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿರಿ

‍‍ಪಂ. ‌ಚನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆ ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಪಂ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆಯವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮೇಲಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರು; ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ದುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಕಲಿಯುವ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ. ಬಂದವರು. ಶಿಕ್ಷಕವೃತ್ತಿಯನ್ನು. ಉಪಜೀವನಮಾರ್ಗವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಶ್ರದ್ಧಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣತತ್ವಗಳನ್ಹಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು; ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಮಶಾಲಿಗಳಾದವರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಡುನುಡಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ‘ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥವು ಶಿಕ್ಷಣತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೋಹಿಡೇಕರ್‌ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದು ಗ್ರಂಥದ ರೂಪುಗೇಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್‌. ಮಹಾದೇವಯ್ಮನವರು ತಜ್ಞ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪತ್ರಬರೆದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಇಂಥದೊಂದು ಮೌಲಿಕಕೃತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿಗಳ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ‘ಚೆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಸಿರಿ’ಯನ್ನು ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಂ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆ ಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ವಗಳ ಸಾರಾಯವೆನಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಡಿ. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 25.3.1999 ಪಂ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆ ಅಭಿನಂದನ ಸಮಿತಿ

ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ, ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎರೇಸೀಮೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಯುಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. “ಉತ್ತಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರಿತೇ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೆಂಬ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸಿದೆ; ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವೃತ್ತದಲ್ಲಿ (“ನನ್ನ ಕಥೆ) ಹೇಳಿರುವ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಂಥವು ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ವಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಶಿಕ್ಷಣತತ್ವಾಭ್ಕಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಒದಗಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ರೋಹಿಡೇಕರ್‌ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪಾರ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸೇರಿ ಗ್ರಂಥದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ, ವಿಷಯ ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಪುಣರಾಗಿ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೂವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವೇತ್ತರು ಬರೆದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಂಕಲನ ಚೆನ್ನಾದ ಶಿಕ್ಷಣತತ್ತ್ವಗಳ ಸಂಪದವಾಗಿದೆ; ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣಸಿರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

ಇಂಥದೊಂದು ಮೌಲ್ಕದ ಕೃತಿ ರೂಪು ತಾಳಲು ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ನೆನೆಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವೃವಾಗಿದೆ. ‘ಚೆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿರಿ’ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಪರಿಪ್ಲುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಧನ್ಶವಾದಗಳು. ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ರೋಹಿಡೇಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸದಸ್ಮರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಚ್‌. ಉದ್ದಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವಾನಂದ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬುಮನದಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಉದಾರ ನೆರವು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ಟ್ರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅಭಿನಂದನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಮುದ್ದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವಣ್ಣ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಮ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎರೇಸೀಮೆಯವರ ಮಿತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಹಲವಂದದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್‌ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಜಿಗಳೂರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು.

ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಎರೇಸೀಮೆಯವರಿಗೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಸಾರಸ್ವತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈ ‘ಸಿರಿ’ಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಇದನ್ನು ಆದರಿಸಲಿ.

ದಿನಾಂಕ 20.3.1999
ಟಿ. ಆರ್‌. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪಾದಕ

{
ಚೆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಸಿರಿ….. ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು. ಆಳ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂತಿಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರಿತ, ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ, ನಿಖರತೆ, ‍ಪ್ರಖರತೆಗಳನ್ನು‍ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ‍ ಉಪಯುಕ್ತ ಸ‍ಲಹೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಶೈಕ್ಷ ಣಕ ಕಾಮನಬಲಲ್ಲಿನಂತೆ ವೈವಿಧ್ಧಮಯ ವರ್ಣಸಂಯೋಜನೆಯ, ಉಪಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ‍ ಆಪರೂಪ ಸಂಕಲನವಿದಾಗಿದೆ. ವಿಚಾ‍ರ-ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರೌ‍ಢಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಹದವಾದ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ವಿ‍ಚಾರಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಮಾಹಿತಿಯ ಆಗರ‍ವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಆ‍ಕರಗ್ರಂಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಭಾವನಾ ಗ್ರಂಥವಿದು. ಇದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ; ಶಿಕ್ಷಣಾಸಕ್ತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ರೋಹಿಡೇಕರ

%d bloggers like this: